Нестинарка

Нестинарка - Karmen Mishu, Кармен Мишу Слабо писане. Дървен и беден език.

Повторения, повторения - досади ми тази книга. Досадиха ми героите - пълни с клишета и празни като съдържание. Мъжете - високи или ниски, черни или бели, силни или слаби, добри или лоши.
Жените - сластни или невинни, зли или добри, тъмни или русокоси, съпруги или любовници.
Очите - небесносини или страстно-черни.

Любовта е от пръв поглед, омразата и тя.
Сюжетът е низ от злощастни женитби и раждания на деца.

Причините и подбудите за всяко действие и мисъл са описани чинно, да не би случайно да бъде оставено поле на въображението.
Няма нюанси, внушения или пластове в историята.

За да не съм голословна, ще завърша с любим цитат: Пенчо, който се радваше на близостта между баща си и собствената си съпруга, с удоволствие прие да играе ролята на разплодно животно.