Български дневници

Български дневници - Robert de Bourboulon Винаги съм подхождала с недоверие към Историята като предмет на изучаване. Достоверността й е твърде съмнителна, имайки предвид, че всяка държава представя и преподава историческите 'факти' по различен начин. Историята, поднесена във формата на учебник, според мен е просто един утопичен роман в минало време.

В 'Български Дневници' историята е написана от първо лице, единствено число. Пряк участник в значими за България събития в началото на 20-ти век, граф Дьо Бурбулон методично, безпристрастно и с удивително усещане за човешката психика описва в писмата си една изостанала, но автентична България; един хаотичен двор; един княз (в последствие цар) със сложен и противоречив характер и една война, опияняваща и отрезвителна едновременно.

Уникален исторически документ, както и психологически портрет на една епоха, тази книга ми достави истинско удоволствие.