Познание - 55 избрани стихотворения

Познание - 55 избрани стихотворения - Владимир Башев ...Роялите линееха заключени.
Градът бе ням без нотните тетрадки.
Градът бе сляп без милите афиши.
Поляците умираха прекрасно.
Те падаха след изстрелите кратки
и се нареждаха като клавиши....